odzyskaj swój podatek!

Pracowałeś za granicą?

Slider

Niemcy / zwrot podatku

Podatnicy ubiegający się o zwrot podatku z Niemiec zobowiązani są także do przedłożenia w Niemieckim Urzędzie Skarbowym zaświadczeń UE/EOG – informacja o przychodach osiągniętych w danym roku podatkowym w kraju zamieszkania, wystawianych przez polski US.

Ulgi podatkowe:

 • rozliczenie z małżonkiem – w tym przypadku kwota wolna od podatku wzrasta do 16008 euro.
 • ulga na dziecko – tzw.Kinderfreibetrag– obniża kwotę przychodu podlegającą opodatkowaniu
 • ulga na drugie gospodarstwo domowe – tu można uwzględnić takie koszty jak: dojazdy z Polski do Niemiec, koszty poniesione z utrzymaniem auta (naprawy, holowanie, ubezpieczenie etc.) koszty utrzymania mieszkania w Niemczech, diety (max 2160 euro rocznie)
 • koszty poniesione na dojazdy do miejsce pracy – bilety miesięczne, rachunki za paliwo i amortyzację auta
 • wydatki związane z podnoszeniem kwalifikacji zawodowych – szkolenia, kursy, studia podyplomowe
 • koszty związane z przynależnością do związków zawodowych
 • rachunki za telefon i internet, jeśli był wykorzystywany do celów służbowych
 • koszty poniesione z wypadkiem komunikacyjnym, który miał miejsce w drodze do pracy

Kidergeld

Kindergeld przysługuje nawet wtedy, kiedy dziecko nie mieszka w Niemczech. To świadczenie dla członków UE, którzy w Niemczech mieszkają, pracują, płacą podatki i tam są ubezpieczeni.

W przypadku pracowników polskich warunkiem jest, aby wnioskodawca :

 • jest zameldowany w Niemczech
 • jest legalnie zatrudniony w Niemczech i tam odprowadzane są podatki oraz minimum składek socjalnych od jego wynagrodzenia
 • podlega nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w Niemczech tzn. pracował w ciągłości minimum 183 dni w roku. Jeśli natomiast okres ten nie został osiągnięty w momencie składania wniosku należy udokumentować fakt półrocznego pobytu.

Jeżeli pobyt w Niemczech był krótszy niż 183 dni w roku, ale kwota zarobiona w czasie pracy w Niemczech przekracza 90% całkowitych rocznych dochodów w danym roku kalendarzowym.

Wnioskodawca może również:

 • pracować w Niemczech na własny rachunek na podstawie działalności gospodarczej zarejestrowanej w Niemczech, jednakże musi podlegać ubezpieczeniu społecznemu w Niemczech
 • być pracownikiem sezonowym, lecz 90 % jego rocznych dochodów musi pochodzić z Niemiec i w tym kraju podlegając opodatkowaniu
 • być pracownikiem oddelegowanym z firmy polskiej ale podlegać ubezpieczeniu społecznemu w Niemczech

Jeżeli wymagane kryteria są spełnione, to po złożeniu wniosku, Familienkasse przyznaje świadczenia, które są wypłacane cztery lata wstecz do dnia decyzji, a następnie co miesiąc bezterminowo, aż do momentu ustania prawa do świadczeń.

Zasiłek jest wypłacany z reguły na każde dziecko, do momentu osiągnięcia przez nie pełnoletności. Możliwe jest jednak otrzymywanie pieniędzy także na dzieci starsze, do osiągnięcia przez nie 25 roku życia, o ile są bezrobotne, uczą się lub studiują, a ich dochody nie przekraczają 8.004 euro rocznie. Dzieci nie muszą – w przeciwieństwie do ubiegającego się o zasiłek rodzica – mieszkać w Niemczech.

WAŻNE: Pobieranie zasiłku rodzinnego w Polsce nie jest przeszkodą. Należy jednak o tym fakcie poinformować niemiecką Familienkasse. Wówczas otrzymamy Kindergeld pomniejszony o świadczenia otrzymywane w Polsce.

Elterngeld:

Prawo do tego świadczenia mają ojcowie i matki, którzy po narodzinach dziecka przestają pracować i decydują się na opiekę nad dzieckiem. Prawo do zasiłku Elterngeld nabywa się z dniem urodzenia dziecka. Może być on wypłacany maksymalnie do 14 miesiąca życia dziecka. Wniosek należy złożyć jak najszybciej po urodzeniu dziecka, gdyż z upływem 3 miesiąca życia dziecka, skraca się okres wypłacania zasiłku. Prawo do zasiłku Elterngeld mają rodzice, którzy spełniają następujące warunki:

 • jedno z nich sprawuje opiekę nad dzieckiem, rezygnując przy tym z pracy bądź ograniczając czas pracy do maksymalnie 30 godzin tygodniowo
 • są zameldowani wspólnie z dzieckiem,
 • jedno z nich jest na stałe zameldowane w Niemczech.

Wysokość zasiłku uzależniona jest od utraconego dochodu osoby decydującej się na opiekę nad dzieckiem. Przy obliczaniu wysokości należnego zasiłku bierze się pod uwagę wysokość dochodów netto z ostatnich 12 miesięcy przed narodzinami dziecka. Minimalna wysokość świadczenia wynosi 300 Euro miesięcznie, a maksymalna 1800 euro miesięcznie. Prawo do zasiłku mają nawet osoby, które przed narodzinami dziecka nie były aktywne zawodowo.

Masz pytania odnośnie zwrotu podatku?
Napisz do nas,
oddzwonimy do Ciebie.
Informujemy, że Administratorem powyższych danych osobowych jest Beyond Resources Sp. z o.o. z siedzibą w Olsztynie, ul. Herberta 14/23, 10-686 Olsztyn, oraz z filią w Lublinie, Krakowskie Przedmieście 54, 20-001 Lublin, NIP: 739-386-92-98. Dane osobowe zostały przekazane dobrowolnie i będą przetwarzane tylko i wyłącznie w celu poprawnej obsługi klienta. Bez wyraźnej zgody dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom danych. Osoba, której dane dotyczą ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania poprzez kontakt: agnieszka@faspacking.pl lub osobiście w siedzibie firmy: Herberta 14/23, 10-686 Olsztyn w godzinach pracy biura. Więcej informacji w Polityce Prywatności.

Wyrażam zgodę na przechowywanie i przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb procesu obsługi zgłoszenia, zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie korespondencji, informacji handlowych oraz materiałów marketingowych od firmy Beyond Resources Sp. z o.o., na mój adres pocztowy lub e-mail zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz 1204), oraz telefonicznie.

Zostałem /am poinformowany /a, że przysługuje mi prawo dostępu do swoich danych, możliwości ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania.

© Copyright Beyond Resources Sp. z o.o. 2016

Polityka Prywatności

Beyond Resources Sp. z o.o.
10-686 Olsztyn, ul. Zbigniewa Herberta 14/23
NIP: 739-386-92-98 REGON: 281618765

Projektowanie stron internetowych Olsztyn