odzyskaj swój podatek!

Pracowałeś za granicą?

Slider

Holandia / zwrot podatku

Podstawowym dokumentem potrzebnym do rozliczenia jest roczne podsumowanie podatkowe „jaaropgave”. W razie braku karty podatkowej prosimy o przedłożenie ostatniego rozliczenia miesięcznego „salaris specificatie”.

Ulgi podatkowe:

  • Ulga rozłąkowa– to jedna z ulg, na jaką możesz liczyć, przeprowadzając zwrot podatku Holandia za naszym pośrednictwem. Nadpłacony podatek jest rozdzielany między osobą pracującą w Holandii a partnera / współmałżonka, który znajduje się na terenie Polski. Aby ubiegać się o tę ulgę trzeba posiadać minimalnie półroczny wspólny meldunek w Polsce. Każdy z nich musi także posiadać numer BSN. Nie są to więc trudne warunki do spełnienia. Co więcej, ulga podatkowa jest bardzo korzystna w sytuacji, gdy dochód z tytułu pracy w Holandii wynosi powyżej 10 000€ / rok. Z kolei dochód roczny osoby przebywającej w Polsce powinien wynosić ponad 6 000€.
  • Wspólne rozliczenie współmałżonków– to kolejna ulga, którą można zgarnąć przy okazji zwrotu podatku. Aby zakwalifikować się na tę ulgę, małżeństwo musi trwać co najmniej 6 miesięcy a mąż z żoną podejmują pracę w Holandii dokładnie w tym samym roku podatkowym.

Za pośrednictwem naszej firmy możliwe jest także uzyskanie dodatku do składek ubezpieczenia zdrowotnego, tzw. Zorgtoeslagi dodatku na dzieci, tzw. Kindertoeslag/Kindgebonden budget. Nasze usługi są kompleksowe, wiemy co to skuteczny zwrot podatku z Holandii.

Zorgtoeslag

Aktualnie można ubiegać się o dofinansowanie do ubezpieczenia zdrowotnego zorgtoeslag w Holandii za rok 2016 oraz 2017. O zorgtoeslag za rok 2016 można ubiegać się do 31 sierpnia 2017, za rok 2017 do 31 sierpnia 2018. Wnioski muszą jednak wpłynąć do Nas przed 01 lipca danego roku podatkowego.

Wysokość zorgtoeslag uzależniona jest od osiąganego przez Klienta dochodu brutto oraz tego czy w danym roku miał toeslag partnera.

Za rok 2016, maksymalna kwota dofinansowania do ubezpieczenia zdrowotnego zorgtoeslag wynosi 83€ na miesiąc.

Osoby samotne mogą ubiegać się o dodatek do ubezpieczenia, jeśli ich roczny dochód brutto w 2016 r. nie przekraczać 27.012€, w przypadku małżeństwa dochód brutto nie może przekraczać 33.765€.

Kindgebonden budget

Kindgebonden budget to dodatek finansowy dla rodziców dzieci w wieku do 18 lat. Wysokość dodatku zależy od liczby dzieci, ich wieku oraz dochodów rodziny.

Dodatek ten przyznawany jest zazwyczaj automatycznie przez urząd osobom, które otrzymują zasiłek rodzinny – Kinderbijslag, jednak w przypadku nie otrzymania tego dodatku można wystąpić z wnioskiem do urzędu o jego przyznanie.

Można go dostawać na dzieci poniżej 18 roku życia, które pozostają zameldowane razem z klientem i są przez niego w należytym stopniu utrzymywane.

Maksymalny dodatek na jedno dziecko może wynieść do 84 euro na miesiąc za rok 2015. Kindgebonden budget można otrzymać na swoje dziecko lub na dziecko adoptowane albo przysposobione, na dziecko partnera (pasierb), pod warunkiem, że dziecko mieszka pod tym samym adresem, co wnioskodawca.

Terminy składania wniosku na dodatek na dziecko:

  • za rok 2015 – do 31.08.2015
  • za rok 2016 – do 31.08.2017

Dodatek wypłacany jest przez urząd miesięcznie w systemie zaliczkowym. Pod koniec roku urząd przesyła decyzję końcową, z której będzie wynikać, czy urząd wypłacił dodatek prawidłowo. W przypadku nadpłaty dodatku przez urząd, należy zwrócić nadpłaconą kwotę dodatku, natomiast gdy dodatek wypłacony był w zaniżonej kwocie, urząd dokona wyrównania.

Masz pytania odnośnie zwrotu podatku?
Napisz do nas,
oddzwonimy do Ciebie.
Informujemy, że Administratorem powyższych danych osobowych jest Beyond Resources Sp. z o.o. z siedzibą w Olsztynie, ul. Herberta 14/23, 10-686 Olsztyn, oraz z filią w Lublinie, Krakowskie Przedmieście 54, 20-001 Lublin, NIP: 739-386-92-98. Dane osobowe zostały przekazane dobrowolnie i będą przetwarzane tylko i wyłącznie w celu poprawnej obsługi klienta. Bez wyraźnej zgody dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom danych. Osoba, której dane dotyczą ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania poprzez kontakt: agnieszka@faspacking.pl lub osobiście w siedzibie firmy: Herberta 14/23, 10-686 Olsztyn w godzinach pracy biura. Więcej informacji w Polityce Prywatności.

Wyrażam zgodę na przechowywanie i przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb procesu obsługi zgłoszenia, zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie korespondencji, informacji handlowych oraz materiałów marketingowych od firmy Beyond Resources Sp. z o.o., na mój adres pocztowy lub e-mail zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz 1204), oraz telefonicznie.

Zostałem /am poinformowany /a, że przysługuje mi prawo dostępu do swoich danych, możliwości ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania.

© Copyright Beyond Resources Sp. z o.o. 2016

Polityka Prywatności

Beyond Resources Sp. z o.o.
10-686 Olsztyn, ul. Zbigniewa Herberta 14/23
NIP: 739-386-92-98 REGON: 281618765

Projektowanie stron internetowych Olsztyn