odzyskaj swój podatek!

Pracowałeś za granicą?

Slider

Dania / zwrot podatku

Dokumenty niezbędne do rozliczenia:

 • Selvangivelse – formularz zeznania podatkowego – wystawiony przez urząd i przesyłany na zarejestrowany adres podatnika w Polsce lub w Danii.
 • Arsopgorelse – rozliczenie roczne przesyłane przez duński urząd podatkowy, dokument ten pokazuje wysokość dochodu oraz wysokość potrącanych podatków w czasie danego roku podatkowego. W rozliczeniu zawarta jest informacja o kwocie zwrotu podatku lub ewentualnej dopłacie. Należności należy uregulować nie później niż do trzech miesięcy od otrzymania decyzji.
 • Oplysningsseddel – dokument dołączony do ostatniego czeku, który otrzymuje się od pracodawcy albo na koniec pracy albo z końcem danego roku podatkowego, wykazuje on dochody oraz wysokość płaconego podatku.
 • Lonseddel – comiesięczne lub cotygodniowe odcinki wypłat.

Deklarację podatkową można przesłać pocztą lub też elektronicznie. W tym celu należy dostarczyć PIN – kod – TastSelv-kode – 8 cyfrowy numer, można go znaleźć na karcie podatkowej (Forskudsopgorelsen) lub druku PIT (Selvangivelse) w prawym górnym rogu.

Ulgi podatkowe:

 1. Ulga podatkowa związana z kosztami poniesionymi na dojazd do pracy.
  Odliczeniu podlegają koszty poniesione na dojazd z miejsca stałego zamieszkania podatnika w kraju do miejsca pracy w Danii oraz na dojazd z miejsca zakwaterowania w Danii do miejsca pracy (powyżej 24 km w obie strony). Ulga ta przysługuje niezależnie od rodzaju środka transportu, z jakiego korzysta podatnik i niezależnie od tego, czy dojeżdża nim sam, czy razem z innymi osobami. Wysokość tej ulgi podatkowej jest ustalana na podstawie stałych stawek finansowych, publikowanych corocznie przez duński urząd skarbowy. Ulga ta jest stosowana zamiennie z ulgą podatkową na prowadzenie podwójnego gospodarstwa domowego. W celu skorzystania z powyższej ulgi podatkowej należy posiadać rachunki lub też bilety, będące potwierdzeniem odbytych podróży.


 2. Ulga podatkowa związana z kosztami poniesionymi na wyżywienie i zakwaterowanie.
  Ulga ta przysługuje osobom podejmującym pracę tymczasową na terenie Danii. Dokumentami potrzebnymi do uzyskania odliczenia są rachunki za zakwaterowanie, umowa najmu lokalu w Danii, jeżeli opłaty za czynsz potrącane były przez pracodawcę należy dostarczyć odcinki wypłaty. Wysokość tej ulgi corocznie reguluje duński urząd podatkowy. Maksymalne odliczenie wynosi 50.000 DKK.


 3. Ulga związana z odsetkami od kredytów hipotecznych oraz konsumpcyjnych.
  Aby uzyskać ulgę dochód podatnika w Danii musi wynosić co najmniej 75% jego łącznych dochodów. Należy przedstawić zaświadczenie z banku o wysokości odsetek od kredytów zapłaconych w rozliczanym roku podatkowym wraz z tłumaczeniem przysięgłym na język duński lub angielski. W przypadku odsetek od kredytu hipotecznego należy doliczyć 1% wartości nieruchomości.


 4. Ulga podatkowa z tytułu prowadzenia podwójnego gospodarstwa domowego.
  Ulga ta stosowana jest zamiennie z ulgą podatkową dotyczącą kosztów dojazdu do pracy. Aby uzyskać w/w odliczenie należy udokumentować przed duńskim urzędem prowadzenie gospodarstwa domowego w kraju stałej rezydencji. Dokumentami potrzebnymi do skorzystania z powyższej ulgi podatkowej jest akt ślubu na druku unijnym oraz zaświadczenie o wspólnym zameldowaniu ze współmałżonkiem przetłumaczone na język angielski lub duński.


 5. Ulga podatkowa tzw. Cross border.
  Ulga ta jest stosowana zamiennie wobec ulgi małżeńskiej zlikwidowanej w 2011. Aby uzyskać ulgę podatnik musi przekraczać granicę – tzw. cross border, jego dochód uzyskany w Dani musi stanowić, co najmniej 75% jego łącznych dochodów. Możliwe jest rozliczenie z małżonkiem, gdy jego dochód w Polsce nie przekroczył kwoty 42.900 DKK (ok. 24.000 PLN). O ulgę można starać się do 1 czerwca roku następującego po zakończeniu pracy w Danii. Dokumenty potrzebne do uzyskania odliczenia to akt ślubu na druku unijnym, zaświadczenie o dochodach współmałżonka wydane przez polski urząd skarbowy, wraz z tłumaczeniem przysięgłym na język angielski lub duński. Dokonując wyboru tego rodzaju rozliczenia podatkowego, można starać się o dodatkowe ulgi, dotyczące odsetek od kredytów mieszkaniowych i konsumpcyjnych, alimentów, składek na fundusze kapitałowe, emerytalne i inwestycyjne.

Masz pytania odnośnie zwrotu podatku?
Napisz do nas,
oddzwonimy do Ciebie.
Informujemy, że Administratorem powyższych danych osobowych jest Beyond Resources Sp. z o.o. z siedzibą w Olsztynie, ul. Herberta 14/23, 10-686 Olsztyn, oraz z filią w Lublinie, Krakowskie Przedmieście 54, 20-001 Lublin, NIP: 739-386-92-98. Dane osobowe zostały przekazane dobrowolnie i będą przetwarzane tylko i wyłącznie w celu poprawnej obsługi klienta. Bez wyraźnej zgody dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom danych. Osoba, której dane dotyczą ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania poprzez kontakt: agnieszka@faspacking.pl lub osobiście w siedzibie firmy: Herberta 14/23, 10-686 Olsztyn w godzinach pracy biura. Więcej informacji w Polityce Prywatności.

Wyrażam zgodę na przechowywanie i przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb procesu obsługi zgłoszenia, zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie korespondencji, informacji handlowych oraz materiałów marketingowych od firmy Beyond Resources Sp. z o.o., na mój adres pocztowy lub e-mail zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz 1204), oraz telefonicznie.

Zostałem /am poinformowany /a, że przysługuje mi prawo dostępu do swoich danych, możliwości ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania.

© Copyright Beyond Resources Sp. z o.o. 2016

Polityka Prywatności

Beyond Resources Sp. z o.o.
10-686 Olsztyn, ul. Zbigniewa Herberta 14/23
NIP: 739-386-92-98 REGON: 281618765

Projektowanie stron internetowych Olsztyn