odzyskaj swój podatek!

Pracowałeś za granicą?

previous arrow
next arrow
Slider

Dania / zwrot podatku

Dokumenty niezbędne do rozliczenia:

 • Selvangivelse – formularz zeznania podatkowego – wystawiony przez urząd i przesyłany na zarejestrowany adres podatnika w Polsce lub w Danii.
 • Arsopgorelse – rozliczenie roczne przesyłane przez duński urząd podatkowy, dokument ten pokazuje wysokość dochodu oraz wysokość potrącanych podatków w czasie danego roku podatkowego. W rozliczeniu zawarta jest informacja o kwocie zwrotu podatku lub ewentualnej dopłacie. Należności należy uregulować nie później niż do trzech miesięcy od otrzymania decyzji.
 • Oplysningsseddel – dokument dołączony do ostatniego czeku, który otrzymuje się od pracodawcy albo na koniec pracy albo z końcem danego roku podatkowego, wykazuje on dochody oraz wysokość płaconego podatku.
 • Lonseddel – comiesięczne lub cotygodniowe odcinki wypłat.

Deklarację podatkową można przesłać pocztą lub też elektronicznie. W tym celu należy dostarczyć PIN – kod – TastSelv-kode – 8 cyfrowy numer, można go znaleźć na karcie podatkowej (Forskudsopgorelsen) lub druku PIT (Selvangivelse) w prawym górnym rogu.

Ulgi podatkowe:

 1. Ulga podatkowa związana z kosztami poniesionymi na dojazd do pracy.
  Odliczeniu podlegają koszty poniesione na dojazd z miejsca stałego zamieszkania podatnika w kraju do miejsca pracy w Danii oraz na dojazd z miejsca zakwaterowania w Danii do miejsca pracy (powyżej 24 km w obie strony). Ulga ta przysługuje niezależnie od rodzaju środka transportu, z jakiego korzysta podatnik i niezależnie od tego, czy dojeżdża nim sam, czy razem z innymi osobami. Wysokość tej ulgi podatkowej jest ustalana na podstawie stałych stawek finansowych, publikowanych corocznie przez duński urząd skarbowy. Ulga ta jest stosowana zamiennie z ulgą podatkową na prowadzenie podwójnego gospodarstwa domowego. W celu skorzystania z powyższej ulgi podatkowej należy posiadać rachunki lub też bilety, będące potwierdzeniem odbytych podróży.


 2. Ulga podatkowa związana z kosztami poniesionymi na wyżywienie i zakwaterowanie.
  Ulga ta przysługuje osobom podejmującym pracę tymczasową na terenie Danii. Dokumentami potrzebnymi do uzyskania odliczenia są rachunki za zakwaterowanie, umowa najmu lokalu w Danii, jeżeli opłaty za czynsz potrącane były przez pracodawcę należy dostarczyć odcinki wypłaty. Wysokość tej ulgi corocznie reguluje duński urząd podatkowy. Maksymalne odliczenie wynosi 50.000 DKK.


 3. Ulga związana z odsetkami od kredytów hipotecznych oraz konsumpcyjnych.
  Aby uzyskać ulgę dochód podatnika w Danii musi wynosić co najmniej 75% jego łącznych dochodów. Należy przedstawić zaświadczenie z banku o wysokości odsetek od kredytów zapłaconych w rozliczanym roku podatkowym wraz z tłumaczeniem przysięgłym na język duński lub angielski. W przypadku odsetek od kredytu hipotecznego należy doliczyć 1% wartości nieruchomości.


 4. Ulga podatkowa z tytułu prowadzenia podwójnego gospodarstwa domowego.
  Ulga ta stosowana jest zamiennie z ulgą podatkową dotyczącą kosztów dojazdu do pracy. Aby uzyskać w/w odliczenie należy udokumentować przed duńskim urzędem prowadzenie gospodarstwa domowego w kraju stałej rezydencji. Dokumentami potrzebnymi do skorzystania z powyższej ulgi podatkowej jest akt ślubu na druku unijnym oraz zaświadczenie o wspólnym zameldowaniu ze współmałżonkiem przetłumaczone na język angielski lub duński.


 5. Ulga podatkowa tzw. Cross border.
  Ulga ta jest stosowana zamiennie wobec ulgi małżeńskiej zlikwidowanej w 2011. Aby uzyskać ulgę podatnik musi przekraczać granicę – tzw. cross border, jego dochód uzyskany w Dani musi stanowić, co najmniej 75% jego łącznych dochodów. Możliwe jest rozliczenie z małżonkiem, gdy jego dochód w Polsce nie przekroczył kwoty 42.900 DKK (ok. 24.000 PLN). O ulgę można starać się do 1 czerwca roku następującego po zakończeniu pracy w Danii. Dokumenty potrzebne do uzyskania odliczenia to akt ślubu na druku unijnym, zaświadczenie o dochodach współmałżonka wydane przez polski urząd skarbowy, wraz z tłumaczeniem przysięgłym na język angielski lub duński. Dokonując wyboru tego rodzaju rozliczenia podatkowego, można starać się o dodatkowe ulgi, dotyczące odsetek od kredytów mieszkaniowych i konsumpcyjnych, alimentów, składek na fundusze kapitałowe, emerytalne i inwestycyjne.

Masz pytania odnośnie zwrotu podatku?
Napisz do nas,
oddzwonimy do Ciebie.
Wyrażam zgodę na otrzymywanie korespondencji, informacji handlowych oraz materiałów marketingowych od firmy Beyond Resources Sp. z o.o., na mój adres pocztowy lub e-mail zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz 1204), oraz telefonicznie. Wyrażam zgodę na przechowywanie i przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji, zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz. U. Nr 133,pozycja 883). Oświadczam, że powyższe przyjmuję do wiadomości i wyrażam zgodę na przetwarzanie przekazanych przeze mnie danych w podanym powyżej zakresie. Świadom jestem faktu, że przysługuje mi prawo wglądu do swoich danych oraz prawo do ich poprawiania.

© Copyright Beyond Resources Sp. z o.o. 2016

Beyond Resources Sp. z o.o.
10-686 Olsztyn, ul. Zbigniewa Herberta 14/23
NIP: 739-386-92-98 REGON: 281618765

Projektowanie stron internetowych Olsztyn