Praca w Holandii
w sektorze kwiatowym

Image is not available
Arrow
Arrow
Slider

Warunki Ogólne Pracy - AUB van Bergen BV

JAK WYGLĄDA PRACA ?

Firma AUB van Bergen BV poszukuje osób do pracy głównie w sektorze kwiatowym. Do głównych zadań pracownika należeć będzie pakowanie oraz przepakowywanie cebulek kwiatowych, praca przy roślinach doniczkowych, sadzenie, podcinanie, pielęgnacja różnego rodzaju kwiatów np. orchidei, gerberów, czy hortensji. Pracownik podpisuje z firmą Beyond Resources umowę o skierowanie do pracy w firmie AUB van Bergen BV z zapisem wynagrodzenia minimalnego. Przyjeżdżając do Holandii pracownik podpisuje umowę holenderską z informacją u jakiego pracodawcy będzie świadczona praca, ustaloną właściwą stawką godzinową oraz jakie zasady obowiązują pracodawcę i pracownika.

WYNAGRODZENIE

Wiek Układ Zbiorowy Pracy CAO
dla przemysłu
spożywczego 38h
Firmy bez CAO 40h
18 lat € 6,66 € 6,00
19 lat € 7,61 € 6,50
20 lat € 8,56 € 7,00
21 lat € 9,51 € 7,68
22 lat € 9,51 € 9,04
23 lata lub więcej € 9,51 € 9,04

Podana stawka, jest stawką brutto za godzinę.

Za pracę powyżej 38 godzin oraz za pracę w sobotę, wynagrodzenie stanowi 135% podstawowej stawki godzinowej brutto.

Przed wyjazdem do Holandii pracownik musi posiadać rachunek bankowy. 

ZAKWATEROWANIE

Pracodawca oferuje zakwaterowanie najczęściej w domach murowanych, niekiedy w hotelach. Koszty zakwaterowania ponosi pracownik i wynoszą one od 80 € do 95 € tygodniowo, za osobę. W każdym domu zapewniony jest bezpłatny dostęp do Internetu oraz do polskiej telewizji.

TRANSPORT

Oferujemy przewóz Pracowników z Polski do Holandii. Koszt takiego takiego przejazdu waha się w granicach 80-90 € (w zależności od miejsca zamieszkania). Istnieje możliwość skredytowania przejazdu z Polski do Holandii, oznacza to, że w momencie przejazdu Pracownik nie ponosi kosztów transportu, natomiast są one potrącane z pierwszego otrzymanego wynagrodzenia. Transport może zostać również opłacony przez Pracownika u kierowcy w momencie przejazdu.

UBEZPIECZENIE

W Holandii każdy człowiek zobowiązany jest do zawarcia ubezpieczenia od kosztów leczenia. Koszt takiego ubezpieczenia pokrywa pracownik i wynosi on 25 € tygodniowo. Towarzystwem ubezpieczeniowym, w którym zawarto ubezpieczenie jest Zorg&Zekerheid.

PROGRAM EMERYTALNY

Po 26 tygodniach pracy Pracownikowi przysługuje prawo do udziału w programie emerytalnym. W Holandii programem tym zarządza Stichting Pensioenfonds voor Personeelsdiensten (STIPP). Po 6 miesiącach pracodawca będzie przez rok opłacał składkę emerytalną pracownika w wysokości 2,4% jego wynagrodzenia. Jeśli po roku Pracownik będzie nadal zatrudniony, to od tego momentu będzie on sam będzie płacił 4,2% (z wynagrodzenia brutto) składki emerytalnej, a pracodawca zapłaci za niego 8,3% (wynagrodzenia brutto) składki emerytalnej. Urlop nie powoduje przerwania nabywania praw emerytalnych. 26 przepracowanych tygodni zalicza się do stażu pracy, jeżeli Pracownik nie przerwie pracy na okres dłuższy niż 1 rok. Należy jednak pamiętać, że w momencie osiągnięcia wieku emerytalnego pracownik musi sam zadzwonić do Holandii i poinformować, że przysługuje mu prawo do emerytury, dlatego też należy przechowywać w bezpiecznym miejscu wszystkie dokumenty otrzymane od STIPP.

Po zakończeniu pracy lub po powrocie do ojczyzny, Pracownik może zwrócić się do Zakładu Ubezpieczeń Pracowniczych UWV (Uitvoeringsinstituut Werknemersverzkeringen) o wydanie formularza E301/PD U1. Formularz ten służy potwierdzeniu okresów zatrudnienia i może być wykorzystany przy kontaktach z różnymi instytucjami w ojczyźnie Pracownika. Należy go wypełnić i przekazać do Van Bergen Personeelsdiensten BV. Formularz zostanie przekazany do UWV, który uzupełni dane i prześle zaświadczenie na adres domowy Pracownika. Van Bergen Groep nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe podanie danych adresowych.

ZWROT PODATKU Z ZAGRANICY

Beyond Resources zajmuje się również odzyskiwaniem podatku dochodowego za pracę za granicą. Więcej informacji można uzyskać bezpośrednio w biurze znajdującym się przy ulicy Krakowskie Przedmieście 54 w Lublinie, lub telefonicznie: 668 001 737, (81) 525 26 28

Masz pytania odnośnie pracy?
Napisz do nas,
oddzwonimy do Ciebie.
Wyrażam zgodę na otrzymywanie korespondencji, informacji handlowych oraz materiałów marketingowych od firmy Beyond Resources Sp. z o.o., na mój adres pocztowy lub e-mail zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz 1204), oraz telefonicznie. Wyrażam zgodę na przechowywanie i przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji, zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz. U. Nr 133,pozycja 883). Oświadczam, że powyższe przyjmuję do wiadomości i wyrażam zgodę na przetwarzanie przekazanych przeze mnie danych w podanym powyżej zakresie. Świadom jestem faktu, że przysługuje mi prawo wglądu do swoich danych oraz prawo do ich poprawiania.

© Copyright Beyond Resources Sp. z o.o. 2016

Beyond Resources Sp. z o.o.
10-686 Olsztyn, ul. Malewskiego 14/23
NIP: 739-386-92-98 REGON: 281618765

Projektowanie stron internetowych Olsztyn